معرفی

ییلاق اولین شبکه ویدئویی آنلاین ایلات و قومیت‌های مختلف ایران می‌باشد. این شبکه ویدئویی با هدف پرداختن به تمامی مباحث مربوط به ایلات و قومیت‌های ایران، سعی در نشان دادن آداب، رسوم، عقاید، مشکلات و چالش‌های آنها دارد.


  ماموریت

مأموریت ییلاق سازماندهی کردن و در دسترس قراردادن اطلاعات ویدئویی ایلات ایران برای کاربران خود در سرتا سر جهان است. در واقع چشم انداز ییلاق توسعه خدمات ویدئویی جهت شناساندن فرهنگ های زیبا و اصیل ایران است.


  اصول و باور‌ها

در ابتدای کارمان باورهایمان را بند به بند نوشتیم و هر از چند گاه به این فهرست مراجعه می‌کنیم تا ببینم آیا هنوز معتبرند؟ ما امیداواریم که این گونه باشد و شما می‌توانید ما را به این اصول پایبند نگه‌دارید.

ارزش ما کاربران ما هستند، پس باید توجه خود را معطوف آنها کنیم بقیه موارد به خودی خود انجام می‌شود.

این کار را از پایه واقعاً درست و خوب انجام دهیم.

سرعت بهتر از حرکت آهسته است. برای زمان ارزش قائل باشیم.

بر اصل دموکراسی در وب اعتقاد داشته باشیم و برنامه هایمان را بر این اساس طرح ریزی کنیم.

رسالت ییلاق شکستن مرزها برای دیدن فرهنگهاست.

عالی بودن نقطه پایانی کار ما نیست، بلکه نقطه شروع کار ماست.


  فرهنگ

در ییلاق ما افراد باهوش و کاربلد را به کار می‌گیریم، و توانایی فرد را به تجربه او ترجیح می‌دهیم .

ما در ییلاق از تخصص‌ها و گروه‌های اجتماعی و فرهن و سنن مختلفی بهره می‌گیریم و به زبانهای گوناگون صحبت می‌کنیم ، که منعکس‌کننده مخاطبین جهانی ماست ، و این تفاوتها را برای رسیدن به هدفهای مشترکمان به کار می گیریم .

اصل باور و فرهنگ کاری ما استفاده از نیروهای جوان و پرانرژی است. نیروهای جوانی که با فرهنگها و اقشار مختلف در تماسند و به نوعی میتوانند در پیشرفت ییلاق شریک باشند.