ثبت کسب و کار و خدمات شما

ثبت کسب و کار شما نوعی تبلیغ شما کسب و کار شما توسط ییلاق در جستجو جهت یافتن خدمات می‌باشد. لذا اطلاعات خود را به دقت ثبت کرده و ارسال فرمائید. کارشناسان ما بعد از بررسی و تایید کسب و کار شما، تاییدیه نهایی را اعمال و اطلاعات شما در نتایج جستجوها نشان داده خواهد شد.


اطلاعات شخصی


آدرس


اطلاعات کسب و کار


ثبت شبکه های اجتماعی
تصویر مرتبط با کسب و کار شما


فرمت های مجاز برای ارسال فایل jpg,gifوbmp میباشند.