خط مشی رازداری

وقتی شما ویدئوتان را به ییلاق ارسال می‌کنید در واقع، با اشتراک ویدئوتان به ما اطمینان می‌کنید. پس هدف از این خط‌مشی رازداری این است که به شما کمک کنیم تا اطمینان خاطر داشته باشید که اطلاعات شما کاملا امن و دور از هرگونه استفاده تجاری یا تبلیغاتی به غیر از شماست.

      پس ییلاق محیطی را برای شما فراهم می‌کند تا براحتی بتوانید فرهنگ اصیل ایل خود را به نمایش بگذارید. در کنار نمایش فرهنگ اصیل ایرانی، می‌توانید از خدمات و امکانات فراهم شده در ییلاق جهت کسب کار خود نیز برنامه ‌های تبلیغاتی داشته باشید.


  امنیت اطلاعات

استفاده از وب برای فعالیت اجتماعی، مستلزم تولید، ذخیره‌سازی و انتقال اطلاعات است. بخش غالب این اطلاعات از جنس دیجیتال است و در محیط‌های دیجیتالی مبادله می‌شود. به این دلیل، توجه به مختصات این فضا، برای ایجاد یک چارچوب امن الزامی است. هدف این اقدام، تضمین وضعیت امنیتی مناسبی است برای اینکه فعال اجتماعی بتواند وقت و توجه‌اش را صرف کار تخصصی خود کند.

      بر این اساس کارشناسان ییلاق تمامی تلاش خود را جهت طراحی و پیاده‌سازی این چارچوب امن به کار بسته تا اطلاعات شما در اختیار نفوذگران اطلاعاتی قرار نگیرد.


  آیین‌نامه‌

آیین‌نامه‌های ییلاق بر طبق قوانین تجارت الکترونیک پایه‌ریزی شده است و ییلاق خود را ملزم به اجرای این آیین‌نامه در مقابل ارائه دهندگان خدمات گردشگری و کاربران وب می‌نماید.